Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pastinaca sativa urens