Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pyrus spinosa Γκορτσιά