Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene bupleuroides ganiatsasiana
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene caesia
Silene cephallenia cephallenia
Silene cephallenia epirotica
Silene cerastoides
Silene ciliata
Silene colorata
Silene compacta
Silene congesta
Silene conglomeratica
Silene conica subconica
Silene conica conica
Silene conica sartorii
Silene corinthiaca
Silene cretica
Silene cythnia
Silene damboldtiana
Silene densiflora
Silene dichotoma racemosa