Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pyrus spinosa Γκορτσιά