Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tragopogon porrifolius porrifolius
Elymus elongatus ponticus
Thymus praecox polytrichus
Pimpinella tragium polyclada
Scleranthus annuus polycarpos
Narcissus poeticus poeticus
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Galium anisophyllon plebeium
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Lapsana communis pisidica
Foeniculum vulgare piperitum
Scutellaria orientalis pinnatifida
Dianthus pinifolius pinifolius
Silene pinetorum pinetorum
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Ranunculus brevifolius pindicus
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Silene parnassica pindicola
Anthyllis vulneraria pindicola
Dianthus haematocalyx pindicola