Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Petrorhagia velutina
Petroselinum crispum
Petrosimonia brachiata
Peucedanum achaicum
Peucedanum aegopodioides
Peucedanum aequiradium
Peucedanum alpinum
Peucedanum arenarium
Peucedanum austriacum
Peucedanum carvifolia
Peucedanum lavrentiadis
Peucedanum longifolium
Peucedanum obtusifolium
Peucedanum officinale
Peucedanum oligophyllum
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum palustre
Peucedanum schottii
Peucedanum stridii
Peucedanum vourinense