Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene cephallenia epirotica
Silene cerastoides
Silene ciliata
Silene colorata
Silene compacta
Silene congesta
Silene conglomeratica
Silene conica conica
Silene conica sartorii
Silene conica subconica
Silene corinthiaca
Silene cretica
Silene cythnia
Silene damboldtiana
Silene densiflora
Silene dichotoma racemosa
Silene dirphya
Silene discolor
Silene echinosperma
Silene fabaria domocina