Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Onobrychis arenaria lasiostachya
Onobrychis armena
Onobrychis caput-galli
Onobrychis crista-galli
Onobrychis degenii
Onobrychis ebenoides
Onobrychis equidentata
Onobrychis gracilis
Onobrychis hypargyrea
Onobrychis montana macrocarpa
Onobrychis montana scardica
Onobrychis pindicola
Onobrychis sphaciotica
Ononis diffusa
Ononis mitissima
Ononis ornithopodioides
Ononis pubescens
Ononis pusilla
Ononis reclinata
Ononis spinosa leiosperma