Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Juncus inflexus
Juncus littoralis
Juncus maritimus
Juncus minutulus
Juncus sphaerocarpus
Juncus striatus
Juncus subulatus
Juncus tenuis
Jankaea heldreichii
Juncus trifidus trifidus
Jurinea cadmea
Jurinea consanguinea
Jurinea mollis
Jurinea taygetea
Juncus thomasii
Jasione heldreichii
Jasione jankae
Jasione laevis orbiculata
Johrenia distans
Jovibarba heuffelii