Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Puccinellia distans distans
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Ptilostemon strictus
Ptilostemon stellatus
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Ptilostemon chamaepeuce Πτιλοστήμων η Χαμαιπεύκη
Ptilostemon afer
Pterocephalus perrenis perrenis
Pterocephalus perennis bellidifolius
Pterocephalus papposus
Pterocephalus brevis Πτεροκέφαλος ο βραχύς
Pteris vittata
Pteris cretica
Pteridium aquilinum brevipes
Pteridium aquilinum aquilinum
Psoralea bituminosa
Psilurus incurvus
Pseudorlaya pumila