Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex nepalensis
Rumex nebroides
Rumex kerneri
Rumex dentatus halacsyi
Rumex cristatus
Rumex crispus
Rumex conglomeratus
Rumex bucephaloforus aegaeus
Rumex bucephaloforus graecus
Rumex balcanicus
Rumex alpinus
Rumex alpestris
Rumex acetosella multifidus
Rumex acetosella acetoselloides
Rumex acetosa
Rubus ulmifolius Βατομουριά κοινή
Rubus thessalus Βατομουριά …
Rubus saxatilis
Rubus idaeus Σμεουρδιά
Rubus hirtus Βουνοβατομουριά