Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Juncus minutulus
Juncus maritimus
Juncus littoralis
Juncus inflexus
Juncus hybridus
Juncus heldreichianus
Juncus gerardi gerardi
Juncus fontanesii pyramidatus
Juncus effusus
Juncus conglomeratus
Juncus compressus
Juncus capitatus
Juncus bufonius
Juncus atratus
Juncus articulatus
Juncus anceps
Juncus alpinus alpinus
Juncus acutus acutus
Juglans regia Καρυδιά
Jovibarba heuffelii