Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asphodeline liburnica
Asphodeline lutea
Asphodeline taurica
Asphodelus aestivus
Asphodelus ramosus
Asperula tournefortii Ασπέρουλα του Τουρνεφόρ
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium aegaeum
Asplenium creticum
Asplenium cuneifolium
Asplenium fissum
Asplenium fontanum
Asplenium obovatum
Asplenium onopteris
Asplenium petrarchae
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Asplenium viride
Aster alpinus
Aster bellidiastrum