Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tetragonolobus biflorus
Tetragonolobus purpureus
Teline monspessulana Τελίνη του Μονπελιέ
Tetragonolobus requieni Τετραγωνόλοβος του Ρεκουιέν
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Teucrium brevifolium
Teucrium cuneifolium
Teucrium francisci-werneri
Teucrium halacsyanum
Teucrium kotschyanum
Teucrium massiliense
Teucrium microphyllum
Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum foetidum
Thalictrum lucidum
Thalictrum orientale
Thamnosciadium junceum