Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plantago amplexicaulis
Plantago arenaria
Plantago argentea
Plantago coronopus
Plantago crassifolia
Plantago cretica
Plantago holosteum
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Plantago squarosa
Plantago subulata
Plantago weldenii
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Platanus orientalis Πλάτανος
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Plumbago europaea
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Plegadis falcinellus