Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lepidium perfoliatum
Lepidium sativum
Leptoplax emarginata
Linum turcicum
Lesquereuxia syriaca
Leucanthemum praecox
Leucojum aestivum aestivum
Leucojum valentinum
Ligusticum lucidum
Ligusticum mutellina
Ligusticum olympicum
Ligusticum rhizomaticum
Lilium candidum
Lilium carniolicum albanicum
Lilium carniolicum jankae
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Lilium rhodopaeum
Limodorum abortivum abortivum
Limodorum abortivum gracile