Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Corylus colurna Αγριοφουντουκιά
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Celtis tournefortii Αγριομελικουκιά
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Clematis elisabethae-carolae Αγράμπελη της Ελισάβετ-Καρόλας
Clematis flammula Αγράμπελη η φλογώδης
Clematis viticella Αγράμπελη η μικράμπελος
Clematis vitalba Αγράμπελη η λευκάμπελος
Clematis cirrhosa Αγράμπελη η κιρρώδης
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Corylus avellana Ήμερη φουντουκιά
Cichorium pumilum Άγριο ραδίκι
Centaurea grisebachii confusa
Centaurea grbavacensis
Carduus candicans
Centaurea graeca graeca