Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onobrychis montana scardica
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Petrorhagia saxifraga saxifraga
Iberis saxatilis saxatilis
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος
Campanula saxatilis saxatilis
Aurinia saxatilis saxatilis
Hirundo rustica savignii Χελιδόνι
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Pisum sativum sativum
Medicago sativa sativa
Vicia sativa sativa
Pastinaca sativa sativa
Silene conica sartorii
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Allium guttatum sardoum
Corvus corone sardonius Κουρούνα
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Campanula albanica sancta