Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Setaria italica
Setaria pumila
Setaria verticillata
Setaria viridis
Sherardia arvensis
Sibbaldia parviflora
Sibthorpia europaea
Sideritis clandestina clandestina
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Sideritis curvidens
Sideritis euboea
Sideritis lanata
Sideritis montana montana
Sideritis montana remota
Sideritis perfoliata athoa
Sideritis perfoliata perfoliata
Sideritis raeseri attica
Sideritis raeseri raeseri
Sideritis romana purpurea
Sideritis scardica