Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene conica conica
Silene conica subconica
Silene conglomeratica
Silene congesta
Silene compacta
Silene colorata
Silene ciliata
Silene cerastoides
Silene cephallenia epirotica
Silene cephallenia cephallenia
Silene caesia
Silene bupleuroides ganiatsasiana
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene bellidifolia
Silene behen
Silene barbeyana
Silene balcanica
Silene auriculata
Silene asterias
Silene armeria