Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys holosericea holosericea
Ophrys holosericea maxima
Ophrys insectifera
Ophrys iricolor
Ophrys levantina
Ophrys lutea lutea
Ophrys lutea melena
Ophrys lutea minor
Ophrys mammosa grammica
Ophrys mammosa mammosa
Ophrys mammosa serotina
Ophrys oestrifera bremifera
Ophrys oestrifera oestrifera
Ophrys omegaifera
Ophrys reinholdii straussi
Ophrys sitiaca
Ophrys sphegodes cephalonica
Ophrys sphegodes cretensis
Ophrys sphegodes epirotica
Ophrys sphegodes gortyna