Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Thesium arvense
Thesium alpinum
Tuberaria guttata
Tulipa agenensis
Tulipa australis
Tulipa bakeri
Tulipa clusiana
Tulipa cretica
Tulipa goulimyi
Tulipa hageri
Tulipa orphanidea
Tulipa saxatilis
Tulipa undulatifolia
Thelypteris palustris
Theligonum cynocrambe
Turgenia latifolia
Tussilago farfara
Thapsia garganica
Typha domingensis
Typha latifolia