Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Launaea mucronata
Lathyrus vernus
Lathyrus venetus
Lathyrus tuberosus
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Lathyrus sphaericus
Lathyrus setifolius
Lathyrus saxatilis
Lathyrus sativus
Lathyrus pratensis
Lathyrus pallescens
Lathyrus ochrus
Lathyrus nissolia
Lathyrus niger niger
Lathyrus neurolobus
Lathyrus laxiflorus
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus hierosolymitanus