Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trinia glauca glauca
Trinia glauca pindica
Triplachne nitens
Trisetum aureum
Trisetum flavescens splendens
Trisetum laconicum
Trisetum splendens tenue
Triticum baeoticum
Triticum durum
Trollius europaeus
Tropaeolum majus
Tuberaria guttata
Tuberaria lipopetala Τουμπεράρια η λιποπέταλη
Tulipa agenensis
Tulipa australis
Tulipa bakeri
Tulipa clusiana
Tulipa cretica
Tulipa goulimyi
Tulipa hageri