Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea depressa Κενταύρια η πεπιεσμένη
Centaurea deustiformis
Centaurea diffusa Κενταύρια η διάχυτη
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Centaurea euboica euboica
Centaurea euboica intermedia
Centaurea graeca ceccariniana
Centaurea graeca graeca
Centaurea grbavacensis
Centaurea grisebachii confusa
Centaurea grisebachii grisebachii
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea grisebachii paucijuga
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Centaurea hyalolepis
Centaurea iberica holzmanniana
Centaurea iberica iberica
Centaurea idaea