Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthriscus sylvestris
Anthriscus nitida
Anthriscus nemorosa
Anthriscus cerefolium Ανθίσκος
Anthriscus caucalis Ανθίσκος η καυκαλίς
Anthoxanthum ovatum Ανθόξανθο το ωοειδές
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum gracile Ανθόξανθο το χαρίεν
Anthericum liliago
Anthemis werneri Ανθέμιδα του Βέρνερ
Anthemis triumfetti
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Anthemis tomentella Ανθεμίδα …
Anthemis tinctoria tinctoria
Anthemis tinctoria parnassica
Anthemis stribrnyi
Anthemis spruneri
Anthemis sibthorpii