Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Oedipoda venusta Οιδήποδας ο επαφροδίσιος
Oedipoda miniata miniata Οιδήποδας ο …
Oedipoda germanica Οιδήποδας ο Γερμανικός
Oedipoda caerulescens Οιδήποδας ο κυανωπός
Oedipoda aurea Οιδήποδας ο χρυσός
Oedaleus decorus Οιδάλεος ο θελκτικός
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Oecanthus pellucens pellucens Οίκανθος ο διαλάμπων
Oecanthus pellucens calinensis Οίκανθος ο καλινένσιος
Odontopodisma decipiens decipiens Οδοντοπόδισμα το δελεαστικό
Odontites verna serotina
Odontites lutea
Odontites linkii
Odontites glutinosa
Ochrilidia tibialis Οχριλιδία η κνημιδοφόρος