Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Leptoplax emarginata
Lesquereuxia syriaca
Leucanthemum praecox
Leucojum aestivum aestivum
Leucojum valentinum
Ligusticum lucidum
Ligusticum mutellina
Ligusticum olympicum
Ligusticum rhizomaticum
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Lilium candidum
Lilium carniolicum albanicum
Lilium carniolicum jankae
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Lilium rhodopaeum
Limodorum abortivum abortivum
Limodorum abortivum gracile
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο
Limonium antipaxorum