Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Galium extensum
Galium fruticosum
Galium graecum graecum
Galium graecum pseudocanum
Galium heldreichii
Galium hellenicum
Galium humifusum
Galium incanum creticum
Galium incanum incanum
Galium incrassatum
Galium incurvum
Galium insularae
Galium intricatum
Galium kerneri
Galium laconicum
Galium lucidum