Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cardamine raphanifolia barbareoides
Centaurea attica megarensis
Centaurea attica drakiensis
Cardamine raphanifolia acris
Campanula incurva
Centaurea attica attica
Centaurea attica asperula
Cardamine plumieri
Centaurea athoa parnonia
Centaurea athoa athoa
Cardamine matthioli
Campanula hierapetrae
Campanula albanica sancta
Callitriche obtusangula
Calamintha grandiflora
Centaurea armoracifolia
Centaurea argentea
Cardamine glauca
Centaurea amplifolia
Centaurea alba deusta