Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lonicera etrusca Αγιόκλημα το Ετρούσκο
Lonicera hellenica Αγιόκλημα το Ελληνικό
Lonicera implexa Αγιόκλημα το περίπλοκο
Lonicera nigra Αγιόκλημα το μέλαν
Lonicera nummulariifolia Αγιόκλημα το νομισματόφυλλο
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Lonicera xylosteum Αγιόκλημα το ξυλόστεο
Lophochloa cristata
Lophochloa hispida
Lophochloa pubescens
Loranthus europaeus Λώρανθος ο Ευρωπαίος
Lotononis genistoides Λωτονόνις η γενιστοειδής
Lotus aduncus
Lotus aegaeus
Lotus angustissimus
Lotus collinus Λωτός ο λοφώδης
Lotus conimbricensis
Lotus corniculatus
Lotus creticus Λωτός ο κρητικός
Lotus cytisoides Λωτός ο κυτισοειδής