Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium macranthum testimoniale
Hieracium hoppeanum testimoniale
Helianthemum nummularium tomentosum
Hedypnois cretica tubaeformis
Holosteum umbellatum umbellatum