Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Gryllomorpha cretensis Γρυλλόμορφος ο Κρητικός
Gryllomorpha guentheri Γρυλλόμορφος ο γκουενθέριος
Gryllomorpha pieperi Γρυλλόμορφος ο πηπέριος
Gryllomorpha wettsteini Γρυλλόμορφος του Βεττστάιν
Gryllus bimaculatus Γρύλλος ο δίστικτος
Gryllus campestris Γρύλλος ο πεδινός
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gonepteryx cleopatra Γωνηπτέριξ η Κλεοπάτρα
Gonepteryx farinosa Γωνηπτέριξ η …
Gonepteryx rhamni Γωνηπτέριξ του ράμνου
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη