Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Corvus corax corax Κόρακας
Corrigiola litoralis
Coronopus squamatus Κορωνόπους ο λεπιδωτός
Coronopus didymus Κορωνόπους ο δίδυμος
Coronilla varia
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Coronilla scorpioides
Coronilla rostrata Κορονίλλα η ραμφοφόρος
Coronilla juncea Κορονίλλα η βουρλοειδής
Coronilla globosa Κορονίλλα η σφαιρική
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla elegans Κορονίλλα η κομψή
Coronilla cretica Κορονίλλα η κρητική
Coronilla coronata Κορονίλλα η στεφανωματική
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Cornus mas Κρανιά
Cornucopiae cucullatum
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον