Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Helichrysum amorginum
Helichrysum doerfleri
Helichrysum heldreichii
Helichrysum italicum
Helichrysum microphyllum
Helichrysum orientale
Helichrysum plicatum
Helichrysum sibthorpii
Helichrysum taenari
Helicotrichon aetolicum
Helicotrichon agropyroides
Helicotrichon compressum
Helicotrichon cycladum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium dolosum
Heliotropium europaeum
Heliotropium halacsy
Heliotropium hirsutissimum
Heliotropium supinum
Helleborus cyclophyllus