Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης
Silene otites
Silene orphanidis
Silene orbelica
Silene oligantha parnesia
Silene oligantha pseudoradicosa
Silene oligantha
Silene nutans nutans
Silene nutabunda Σιληνή
Silene nocturna nocturna
Silene noctiflora
Silene niederi
Silene nicaeensis
Silene muscipula
Silene multicaulis stenocalycina
Silene multicaulis cretica
Silene multicaulis genistifolia
Silene multicaulis multicaulis
Silene melzheimeri
Silene macrodonta