Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Scorzonera lanata
Scorzonera mollis mollis
Scorzonera mollis idaea
Scorzonera parviflora
Scorzonera purpurea rosea
Scorzonera purpurea peristerica
Scorzonera scyria
Scorzonera sublanata
Scrophularia aestivalis
Scrophularia auriculata
Scrophularia canina canina
Scrophularia canina bicolor
Scrophularia heterophylla
Scrophularia laciniata
Scrophularia lucida
Scrophularia myriophylla
Scrophularia nodosa
Scrophularia peregrina
Scrophularia scopolii