Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia akenocarpa
Euphorbia aleppica
Eupholidoptera astyla Ευφολιδόπτερη η άστυλη
Euphorbia apios
Euphorbia arguta
Euphorbia baselices
Euphorbia capitulata
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia cyparissias
Euphorbia deflexa
Euphorbia dimorphocaulon
Euphorbia epithymoides
Euphorbia exigua
Euphorbia falcata
Euphorbia flavicoma
Euphorbia helioscopia
Euphorbia herniariifolia
Euphorbia lathyris
Euphorbia lucida
Euphorbia oblongata