Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchis coriophora fragrans
Ophrys sphegodes gortyna
Ornithogalum fimbriatum gracilipes
Ophrys mammosa grammica
Origanum vulgare hirtum
Ophrys holosericea holosericea
Onopordum bracteatum ilex
Onopordum illyricum illyricum
Onobrychis alba laconica
Onobrychis arenaria lasiostachya
Orchis laxiflora laxiflora
Ononis spinosa leiosperma
Ophrys aegaea lucis
Ophrys lutea lutea
Onobrychis montana macrocarpa
Onosma erectum malickyi
Ophrys mammosa mammosa
Ophrys holosericea maxima
Ophrys lutea melena
Ophrys lutea minor