Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium rubrovittatum
Allium schoenoprasum
Alcea setosa
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Allium sipyleum
Alchemilla acutiloba
Alchemilla amphisericea
Actaea spicata
Allium stamineum
Allium staticiforme
Allium suaveolens
Allium subhirsutum
Allium tardans
Alchemilla fallax
Allium vineale
Alopecurus gerardii
Alopecurus vaginatus
Alnus glutinosa Κλήθρο
Alchemilla gorcensis
Anemone pavonina