Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Zoothera dauma aurea Τσίχλα της Σιβηρίας
Turdus philomelos Τσίχλα
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Quercus cerris Τσέρνο (Τσερνοβελανιδιά)
Troglophilus cavicola Τρωγόφιλος υων κοιλωμάτων
Troglophilus lagoi Τρωγόφιλος η λαγωΐς
Troglophilus neglectus neglectus Τρωγόφιλος η αμελής
Troglophilus spinulosus Τρωγόφιλος επακανθίζων
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Truxalis nasuta Τρουξαλίς η μεγαλόρινη
Tropidopola longicornis Τροπιδοπόλα η μακροκέρατη
Tropidopola graeca graeca Τροπιδοπόλα η γραική
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Trifolium sebastiani Τριφύλλι του Σεμπάστιαν
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium pilulare Τριφύλλι το πιληματώδες
Trifolium pumilum Τριφύλλι το νάνο