Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malva cretica cretica
Malva alcea
Malva aegyptia
Malus trilobata Αγριομηλιά τρίλοβη
Malus sylvestris Αγριομηλιά
Malus dasyphylla Δασύφυλλη μηλιά
Malosorbus florentina Μηλόσορβος
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malcolmia nana
Malcolmia maritima
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Malcolmia macrocalyx scyria
Malcolmia graeca graeca
Malcolmia graeca hydraea
Malcolmia graeca bicolor
Malcolmia flexuosa flexuosa
Malcolmia flexuosa naxensis
Malcolmia chia
Malcolmia africana