Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca grandiaristata
Festuca hercegovinica
Festuca heterophylla
Festuca hirtovaginata
Festuca horvatiana
Festuca jeanpertii
Festuca koritnicensis
Festuca olympica
Festuca oviniformis
Festuca peristerea
Festuca pirinica
Festuca polita
Festuca pratensis apennina
Festuca pratensis pratensis
Festuca pseudosupina
Festuca rubra asperifolia
Festuca rubra juncea
Festuca rubra microphylla
Festuca rubra rubra
Festuca rubra thessalica