Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex obtusifolius subalpinus
Rumex obtusifolius transiens
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Rumex patientia patientia
Rumex pulcher
Rumex scutatus
Rumex thyrsiflorus
Rumex tuberosus creticus
Rumex tuberosus tuberosus
Rumex vesicarius
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum
Ruscus hypophyllum
Ruta chalepensis chalepensis
Ruta chalepensis fumariifolia
Ruta graveolens
Ruta montana