Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Atractylis cancellata cancellata Ατρακτυλίδα
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Artemisia campestris campestris
Allium callimischon callimischon
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Allium bourgeaui burgeaui
Anthyllis vulneraria bulgarica
Aetheorhiza bulbosa bulbosa
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος
Alkanna graeca baeotica
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία
Allium sphaerocephalon arvense
Ammophila arenaria arundinacea
Apus apus apus Σταχτάρα
Asperula purpurea apiculata
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Adonis annua annua Άδωνις ο ετήσιος
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος
Aquilegia ottonis amaliae