Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sideritis syriaca syriaca
Poa trivialis sylvicola
Dianthus sylvestris sylvestris
Hesperis sylvestris sylvestris
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Brachypodium sylvaticum sylvaticum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Carex sylvatica sylvatica
Luzula sylvatica sylvatica
Ferulago sylvatica sylvatica
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Stachys swainsonii swainsonii
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Dianthus superbus superbus
Silene vulgaris sufrutescens
Calendula suffruticosa suffruticosa
Convolvulus boissieri suendermannii Κονβόλβουλος του Σουέντερμαν
Phleum subulatum subulatum
Polypogon maritimus subspathaceus