Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Eragrostis cilianensis
Euphorbia pubescens
Euphorbia rigida
Euphorbia seguierana niciciana
Euphorbia taurinensis
Euphorbia velenovskyi
Euphorbia villosa
Euphrasia drosocalyx
Euphrasia hirtella
Euphrasia liburnica
Euphrasia minima minima
Euphrasia pectinata
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia salisburgensis salisburgensis
Euphrasia stricta
Evax perpusilla
Evax pygmaea pygmaea
Euphorbia rechingeri
Euphorbia pterococca
Ecballium elaterium