Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Sonchus tenerrimus
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Sonchus arvensis arvensis
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Solidago virgaurea
Solenopsis minuta minuta
Solenopsis minuta annua
Solenopsis laurentia
Solenanthus stamineus
Solenanthus albanicus
Soldanella rhodopea
Soldanella pindicola
Soldanella pelia