Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium rigidifolium
Galium rhodopeum
Galium reiseri
Galium recurvum
Galium pycnotrichum
Galium pseudoaristatum
Galium protopycnotrichum
Galium pisoderium
Galium peloponnesiacum
Galium pastorale
Galium parisiense
Galium palustre
Galium oreophilum
Galium ophiolithicum
Galium odoratum
Galium murale
Galium monasterium
Galium monachinii
Galium mixtum
Galium mirum