Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Heptaptera colladonioides
Hemarthria altissima
Helleborus cyclophyllus
Heliotropium supinum
Heliotropium suaveolens suaveolens
Heliotropium hirsutissimum
Heliotropium halacsy
Heliotropium europaeum
Heliotropium dolosum
Heliotropium curassavicum
Helicotrichon pubescens pubescens
Helicotrichon cycladum
Helicotrichon convolutum convolutum
Helicotrichon convolutum heldreichii
Helicotrichon compressum
Helicotrichon agropyroides
Helicotrichon aetolicum
Helichrysum taenari
Helichrysum stoechas barrelieri
Helichrysum sibthorpii